Program - Tequesta

Schedule

Mokotów

English schedule Hippos

Godz. Poniedziałek/Monday Wtorek /Tuesday Środa /Wednesday Czwartek /Thursday Piątek /Friday
7:30-8.30 zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play
8.30-9.00 gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym
9.00-9.30 Breakfast/Śniadanie
9:30-9.45 Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL
9:45-10.00 zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play
10.00-10.20 Mali artyści/ small artist rytmika/Music class Przebieramy się/Dress up:) Eksperymenty/ Experiments rytmika/Music class
10.15-10.30 zabawa/free play zabawa/free play
10:30-10.50 Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL Pol/Eng YSL
10.50-12.00 Ogród/Garden/Spacer/walk
12:00-12.20 Zupa/Soup
12.20-12.45 Czas z książką/Story time
12.45-15.00 drzemka z muzyka klasyczną/sleep time with the classical music
15.00-15.30 Drugie danie/Second meal
15.30-16.00 Zabawy matematyczne/     Math games zabawa/free play Disco Czas z książką/    Story time zabawy sensoryczne/ sensoric games
16.00-16.30 Podwieczorek/Snack
16.30-17.00 Czas z książką/    Story time Multisport(16.20-16.40) Sanford Harmony Multisport(16.20-16.40) zabawa/free play
17.00-18.00 Zabawy integracyjne/integration fun/ Home time/czas do domu

Daily schedule Crocodilles

Godz. Poniedziałek/Monday Wtorek /Tuesday Środa /Wednesday Czwartek /Thursday Piątek /Friday
7:30-8.30 zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play
8.30-9.00 gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym
9.00-9.30 ŚNIADANIE/BREAKFAST
9:30 -10.00 Pol/Eng  Pol/Eng Pol/Eng  Pol/Eng  Pol/Eng 
10.00-10.30 Relax/ play Ogród/Garden10.00-10.40 OGRÓD/SPACER/ GARDEN/WALK OGRÓD/SPACER/ GARDEN/WALK Ogród/Garden10.00-10.40
10:30-11.00 Hiszpański/Spanish 10.30.-10.50 Rytmika/Music 10.40.11.00 Rytmika/Music 10.40.11.00
11.00-11.20 OGRÓD/SPACER/ GARDEN/WALK Relax/ play Pol/Eng  Pol/Eng  Relax/ play
11.20-11.30 Relax/ play Relax/ play
11:30-12.00 Pol/Eng  Pol/Eng  grafomotoryka/ motor skills  Matematyka/Math Pol/Eng 
12:00-12.20 ZUPA/SOUP
12.20-12.30 CZAS Z KSIĄŻKĄ/STORY TIME
12.30-14.30 Drzemka z muzyka klasyczną/ sleep time with classical music
14.30-15.10 Drugie danie/Second meal OGRÓD/SPACER/ GARDEN/WALK
15.10-15.40 Taniec/Dance  Glottodydaktyka/  Glottodidactic Hiszpański/Spanish  15.00-15.30 terapia logopedyczna/speach therapy
15.40-16.00 Relax/play mali artyści Relax/play Relax/play
16.00-16.30  Sanford Harmony Multisport 16.00-16.20 Multisport 16.00-16.20 zabawy sensoryczne/ sensoric games
16.30-17.00 Podwieczorek/SNACK
17.00-18.00  Zabawy integracyjne Home time

English schedule Lions/

Godz. Poniedziałek/Monday Wtorek /Tuesday Środa /Wednesday Czwartek /Thursday Piątek /Friday
7:30-8.30 zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play
8.30-9.00 gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym
9.00-9.30 ŚNIADANIE/BREAKFAST
9:30-10.00 Pol/Eng  Pol/Eng  Pol/Eng  Pol/Eng  Pol/Eng 
10:00-10.15 zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play
10.15-10.40 Pol/Eng  rytmika/music 10.20-10.40 Pol/Eng  Pol/Eng  rytmika/music 10.20-10.40
10.40-11.00 zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play
Hiszpański/Spanish 10.50-11.20        
11.00-12.00 OGRÓD/SPACER/GARDEN/WALK 
12.00-12.30 ZUPA/SOUP
12.30-13.30 relaks/odpoczynek/relax/rest time
13.30-14.00 grafomotoryka/ writing Pol/Eng  glottodydaktyka/ phonics grafomotoryka/ writing Pol/Eng 
14.00-14.30 DRUGIE DANIE/SECOND MEAL
14.30-15.00 Taniec/Dance zabawa/free play Hiszpański/Spanish  programowanie/programming/fizyka dla smyka/physics for little ones OGRÓD/SPACER/ GARDEN/WALK
15.00-15.30 OGRÓD/SPACER/ GARDEN/WALK zabawa/free play ogród/spacer/garden/walk
15.30-16.00 matematyka/math  Multisport 15.40-16.00 mali artyści/small artist
16.00.16.30 PODWIECZOREK/SNACK
16.30-17.00 Sanford Harmony zabawa/free play zabawa/free play  Multisport 16.40-17.oo zabawa/free play
17.30-18.00 Swobodna Zabawa/Czas do domu/Free play/Home time

Daily schedule Giraffes

Godz. Poniedziałek/Monday Wtorek /Tuesday Środa /Wednesday Czwartek /Thursday Piątek /Friday
7:30-8.30  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play
8.30-9.00 gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym
9.00-9.30 ŚNIADANIE/BREAKFAST
9:30-10.00 Hiszpański/ Spanish rytmika/music     Pol/Eng  Pol/Eng  rytmika/music        
10:00-10.15  Zabawa/Free play Pol/Eng10.00-10.30   Zabawa/Free play  Zabawa/Free play Pol/Eng10.00-10.30 
10.15-10.45 Pol/Eng   Zabawa/Free play Pol/Eng  Pol/Eng   Zabawa/Free play
10:45-11.00  Zabawa/Free play grafomotoryka/ writing  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play grafomotoryka/ writing
11.00-11.30 Pol/Eng  OGRÓD/SPACER GARDEN/WALK  OGRÓD/SPACER GARDEN/WALK  OGRÓD/SPACER GARDEN/WALK  OGRÓD/SPACER GARDEN/WALK 
11.30-12.00 Garden/Ogród
12.00-12.30 ZUPA/SOUP
12.30-13.30  Free play/garden/basen/swimming pool  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play
13.30-14.00 Pol/Eng  Hiszpański/ Spanish programowanie/programming/fizyka dla smyka/physics for little ones Pol/Eng 
14.00-14.30  Drugie danie /Second meal
14.30-15.00  drugie danie/second meal  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play glottodydaktyka/ phonics mali artyści/small artist
15.00-15.30 zabawa//play/garden Karate Multisport 15.00-15.20  Zabawa/Free play projekty z tablica mulimedialną/multimedia project
15.30-16.00 glottodydaktyka/ phonics matematyka/math matematyka/math Multisport 15.20-15.40
16.00.16.30 podwieczorek/snack podwieczorek/snack podwieczorek/snack podwieczorek/snack podwieczorek/snack
16.30-17.30 gry/zabawy/ games/fun  Zabawa/Free play  Zabawa/Free play Sanford Harmony  Zabawa/Free play
17.30-18.00 Swobodna Zabawa/Czas do domu/Free play/Home time

Daily schedule Tigers

Godz. Poniedziałek/Monday Wtorek /Tuesday Środa /Wednesday Czwartek /Thursday Piątek /Friday
7:30-8.30 zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play zabawa/free play
8.30-9.00 gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym gimnastyka/gym
9.00-9.30 ŚNIADANIE/BREAKFAST
9:30-10.00 Pol/Eng  Pol/Eng  Pol/Eng  Pol/Eng  Pol/Eng 
10:00-10.30 Hiszpański/ Spanish 10.00-10.30  SPACER/OGRÓD/ GARDEN/WALK  SPACER/OGRÓD/GARDEN/WALK  SPACER/OGRÓD/ GARDEN/WALK  SPACER/OGRÓD/ GARDEN/WALK 
10.30-11.00 zabawa/free play
11.00-11.30 Pol/Eng  10.45-11.15 rytmika/music   11.00-11.30 Pol/Eng  Pol/Eng  rytmika/music     11.00-11.30
11.30-12.00 SPACER/OGRÓD/ GARDEN/WALK- 11.15 Polski/Ang  zabawa/free play zabawa/free play matematyka/math
12.00-12.30 ZUPA/SOUP
12.30-13.00  Free play/garden/basen/swimming pool Garden glottodydaktyka/ phonics glottodydaktyka/ phonics Relax/FreePlay
13.00-14.00 grafomotoryka/     writing zabawa/play SPACER/OGRÓD/ GARDEN/WALK Pol/Eng 
14.00-14.30 Drugie danie/second meal Hiszpański/ Spanish  programowanie/programming/fizyka dla smyka/physics for little one Drugie danie/second meal
14.30-15.00 Drugie danie/second meal karate Drugie danie/second meal Drugie danie/second meal projekt z tablicą multimedialną/project multimedia
15.00-15.30 mali artyści/small artist zabawa/play multisport 15.20-15.40 zabawy kreatywne/creative play
15.30-16.00 matematyka/math zabawa/free play multisport 15.40-16.00 grafomotoryka/     writing
16.00.16.30                                  PODWIECZOREK/SNACK    
16.30-17.30 Garden Sanford Harmony gry i zabawy/games and fun zabawa/free play zabawa/free play
17.30-18.00 Swobodna Zabawa/Czas do domu/Free play/Home time

Contact us now.