1. Wstęp.

Nasza Firma, INTERNATIONAL EDUCATION ANNA I KRZYSZTOF TRACZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: ul. Przejazd 2, 02-654 Warszawa, NIP: 5213635771, właściciel serwisu internetowego dostępnego pod stroną tequesta.pl (dalej zwany: Serwisem) szanuje prawa osób korzystających z Serwisu (dalej zwanych: Użytkownikami), a w szczególności ich prawa do zachowania prywatności. Bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym uniemożliwienie dostępu do tych danych przez osoby niepowołane, jest dla naszej Firmy oraz jej personelu priorytetem. Dlatego też w ramach działania Serwisu stosujemy różnego rodzaju mechanizmy zabezpieczające (m.in.: szyfrowanie, rejestracja, logowanie danych) w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych w naszym Serwisie. W niniejszej Polityce prywatności opisujemy ogólne zasady przetwarzania i bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) Użytkowników naszego Serwisu.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu:

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest firma INTERNATIONAL EDUCATION ANNA I KRZYSZTOF TRACZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: ul. Przejazd 2, 02-654 Warszawa, NIP: 5213635771, w dalszej części Polityki zwana Firmą.

 1. Jak skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych Użytkownika:

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych w Serwisie możliwy jest:

 1. Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu:

Przetwarzamy i przechowujemy:

 1. Skąd otrzymujemy dane Użytkownika:

Dane Użytkownika otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika.

 1. Komu możemy udostępnić dane Użytkownika:

Dane Użytkownika przetwarzane w ramach Serwisu udostępniamy lub możemy udostępnić w określonych sytuacjach:

 1. W jakiej formie przetwarzamy dane Użytkownika.
 1. Jak długo przetwarzamy dane Użytkownika:

Dane Użytkownika przetwarzamy nie dłużej, niż to jest konieczne i podyktowane wymogami obowiązującego prawa. Przykładowo:

Powyższe okresy przechowywania mogą ulec zmianie dla uzasadnionych prawnie pojedynczych przypadków.

 1. Czy dane Użytkownika przekazywane są do Państw Trzecich?

Nie – dane z Serwisu nie są przekazywane do Państw Trzecich (czyli do Państw spoza obszaru EOG).

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych Użytkownika przez nasz Serwis:

Każda czynność przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika w naszym Serwisie posiada podstawę prawną, a taką podstawą w zależności od rodzaju działania jest:

 1. Jak zabezpieczamy dane Użytkownika przetwarzane w naszym Serwisie:

Podczas przetwarzania danych (w szczególności danych osobowych) Użytkownika stosujemy zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju, ilości i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego dane osobowe przed nieuprawnionymi działaniami.

 1. Cookies (ciasteczka).

Jako Serwis korzystamy z technologii „Cookies” (z ang. cookie – ciastko) w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z naszego Serwisu. „Cookies” są to niewielkie pliki tekstowe z informacjami wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie). Dzięki nim Użytkownik może łatwiej korzystać z naszego Serwisu, po zalogowaniu do konta nie musi ponownie logować się na każdej podstronie, może łatwiej przechowywać towary w „Koszyku” naszego e-sklepu, korzystać z bardziej dopasowanych do niego treści i ofert, itp. My natomiast dzięki „Cookies” możemy tworzyć anonimowe statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam stałe ulepszanie struktury i zawartości naszego Serwisu.

Co ważne: „Cookies” nie służą do identyfikacji Użytkownika i nie umożliwiają ustalenia tożsamości kogokolwiek.

Użytkownik może za pośrednictwem ustawień przeglądarki, z której korzysta, zarządzać „Cookies”. Może je zaakceptować, ułatwiając tym samym korzystanie z Serwisu lub zblokować. Blokada „Cookies” może jednak spowodować uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z wielu funkcjonalności Serwisu.

 1. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych:

Użytkownik ma prawo do:

Powyższe prawa Użytkownik może wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do naszej Firmy - dane kontaktowe wskazane w pkt. 3 niniejszej Polityki.

Ponadto Użytkownik zawsze ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Contact

Do you want to enroll your kid?

Call us or use the provided form for more information!

Contact us!

w