Przedszkole międzykulturowe dwujęzyczne językowe Warszawa - Tequesta

O nas

Nasza misja

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku Człowieka do Człowieka”.

(…) Najważniejsze jest zapewnienie Dziecku doświadczenia miłości i szacunku, stwarzanie mu warunków do ich wyrażania i wprowadzania w codzienne życie. Tylko wtedy może ono nauczyć się szacunku i miłości, wzrastając do bycia w pełni Człowiekiem.

Międzykulturowe Przedszkole TEQUESTA Warszawa, maszą misją jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania własnej osobowości Dzieci, zaspokajanie Ich potrzeb, wspieranie w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Przedszkole dwujęzyczne - językowe Tequesta Warszawa to także misja wspierania Rodziny w procesie wychowania młodego pokolenia, stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której Dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności wzbogacające jego osobowość i pobudza swoją aktywność wobec otaczającego Go świata.

To także stwarzanie takich sytuacji, które wyzwolą u Dzieci przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania, to pobudzanie do twórczości i logicznego myślenia.
Naszą misją jest ugruntowanie u Dzieci postaw i zachowań zgodnych z zasadami etykiety, rozbudzanie otwartości i akceptacji na wszystko, co wielokulturowe i wspieranie Rodziców w wychowaniu Człowieka otwartego na świat.

„(…) W każdym działaniu wobec drugiego człowieka obowiązuje respektowanie jego godności, każdemu człowiekowi przysługuje prawo do szacunku i miłości, a wobec człowieka rozpoczynającego życie obowiązuje wzmożona troska o wartości, które zabezpieczają jego integralny (tzn. fizyczny, psychiczny i duchowy) rozwój, które uczą bycia dla drugich. Te wymagania dotyczą wszystkich uczestników procesu wychowawczego – Rodziców, Dzieci i Wychowawców instytucjonalnych”.


Dlaczego My:

 • Celem naszego przedszkola jest między innymi zapewnienie trzech najważniejszych rzeczy:
  • Troszczymy się
  • Wspieramy
  • Uczymy
 • Edukacja w Przedszkolu prowadzona jest dwutorowo – język polski oraz angielski wzajemnie się przeplatają
 • Przedszkole jest międzynarodowe oraz międzykulturowe
 • Koncentrujemy się na edukacji, wychowaniu oraz wzajemnej akceptacji
 • W naszym Przedszkolu szanujemy wszystkich i cenimy różnice indywidualne
 • Zapewniamy profesjonalną i w pełni wykwalifikowaną kadrę
 • Dbamy o zdrowe żywienie
 • Pielęgnujemy wewnętrzny rozwój naszych podopiecznych
 • Korzystamy z najnowszych technologii, monitorów interaktywnych, mat, projektorów itp.
 • Zapewniamy całkowite bezpieczeństwo - nasze placówki są monitorowane co daje nam pewność, że jakość utrzymywana jest na najwyższym poziomie
 • W ofercie zapewniamy również wiele ciekawych zajęć dodatkowych dopasowanych indywidualnie do potrzeb naszych podopiecznych


Co robimy:

Troszczymy się – dbamy o nasze pociechy jak najlepiej potrafimy tworząc przy tym dla nich bezpieczne warunki rozwoju.

Wspieramy – na każdym nawet najmniejszych kroku jesteśmy razem z naszymi podopiecznymi, żeby zapewnić im stabilność i bezpieczeństwo przy eksplorowaniu świata.

Uczymy – uczymy nasze Maluszki jak być odkrywcą świata, koncentrując uwagę na szacunku oraz trzymając przy tym najwyższy poziom edukacji.


Skontaktuj się z nami już teraz.