Przedszkole angielskie Warszawa - przedszkole anglojęzyczne Warszawa Białołęka - Tequesta

Oferta

Tequesta jako prywatny Żłobek i Przedszkole dwujęzyczne angielskie Niepubliczne realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN.

Nasz sztandarowy program, Jolly Phonics, uczy dzieci czytać i pisać przy użyciu syntetycznej metody fonicznej, która jest powszechnie uznawana za najskuteczniejszy sposób uczenia dzieci czytania i pisania po angielsku. Program ten istnieje od 25 lat a od tego czasu był analizowany w licznych projektach badawczych, których wyniki doprowadziły do ​​tego, że syntetyczna metoda foniczna stała się centralnym elementem programu nauczania w Wielkiej Brytanii. Dziś metoda ta wykorzystywana jest w ponad 100 krajach na całym świecie. Nasze dzeci świetnie, mówią, piszą i czytają w języku angielskim.

Systematyczne nauczanie akustyki, gramatyki, ortografii i interpunkcji w latach przedszkolnych daje ogromne rezultaty. Nauczanie jest wielozmysłowe i aktywne, z zabawnymi akcjami, historiami i piosenkami. Niezależne badania potwierdzają wybitne wyniki osiągnięte dzięki programowi na całym świecie, który kontynuuje poprawianie i poszerzanie wiedzy fonicznej dzieci.

Rozszerzyliśmy nasz program o zajęcia w oparciu o metody stymulujące funkcje prawej i lewej półkuli u najmłodszych (Right Brain, Left Brain). Kładziemy duży nacisk na edukację językową, która w obecnych czasach jest nieodłącznym elementem funkcjonowania edukacyjnego, społecznego, jak i zawodowego. Biegła znajomość języka umożliwia dalszą międzynarodową naukę.

Nasze przedszkola dwujęzyczne językowe na Mokotowie, Białołęce i Żoliborzu prowadzą równocześnie nasz autorski program języka angielskiego stworzony specjalnie dla Przedszkola Tequesta – przygotowujący dzieci do uzyskania certyfikatu – YLE z akredytacją Britsh Council University Press.

Już od 1 roku życia Żłobek Tequesta prowadzi edukacje dwutorową, równolegle przeplatając dwa języki, polski i angielski. Nauka ma formę zabawy, dzięki czemu przyswajanie języka jest bardzo płynne. Żłobek przygotowuje dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny, aby kontynuować rozszerzoną edukację w obu językach.

Tequesta jako Przedszkola Niepubliczne realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN. Nasi nauczyciele wykorzystują różne techniki i metody podczas prowadzenia zajęci m.in. takie jak: metoda projektów, glottodydaktyka, aktywne słuchanie wg. Batti Strauss, elementy Montessori, Matoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, edukacja matematyczna metodą E.Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz wiele innych. Nasza kadra na bieżąco uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach nieustanie się doskonaląc, co przekłada się na przekazywaną wiedzę naszym podopiecznym.

W naszych Przedszkolach dajemy dziecku szansę rozwijania jego wszechstronnych pasji i zainteresowań, dlatego też w RAMACH CZESNEGO oferujemy PaństwA DZIECIOM szeroki wachlarz zajęć:

 • angielskiw każdej grupie pracuje dwóch wychowawców, jeden z nich jest anglojęzyczny! Nauka angielskiego w przedszkolu jest świetnym pomysłem, ponieważ Twoje dziecko znajduje się w fazie, w której najłatwiej i najlepiej może przyswoić sobie gramatykę i fonetykę języka. Trwa ona od trzeciego do szóstego roku życia. W tym wieku mózg już i tak nastawiony jest na naukę języka ojczystego. Zaletą nauki angielskiego w przedszkolu jest to, że maluchy poznają język spontanicznie i śmiało, a także zaczynają komunikować się w nim bez barier. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę, tym większe szanse, że jego wymowa będzie pozbawiona obcego akcentu. Wielojęzyczność w dzieciństwie wpływa pozytywnie na efektywności myślenia i nauki. Myślenie dzieci staje się bardziej elastyczne i kreatywne. Wierzą we własne możliwości i przeciętnie wypadają lepiej od innych podczas rozwiązywania zadań matematycznych i językowych,
 • hiszpański ( 4- 5 razy w tygodniu) – nauka odbywa się poprzez zabawę, a działania oparte są na założeniach metody naturalnej oraz TPR (Total Physical Response), co bardzo ułatwia dzieciom przyswajanie nowego dla nich języka. Nauka kolejnego języka obcego, to także nauka kultury, zwyczajów i tradycji w hiszpańskojęzycznych krajach. Dzięki kontaktowi z drugim językiem obcym, dzieci są bardziej otwarte, kreatywne i pewne siebie w kontaktach z ludźmi,
 • rytmika – podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólno wychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcąc bowiem samodzielność wypowiedzi, twórcza postawę i aktywność, pozwalają na pozbycie się zahamowań,
 • bajkoterapia – mówiąc najprościej, terapia przez bajki. Chyba wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy. Bajkoterapia to metoda nowa, genialna w swej prostocie, łatwa do nauki dla każdego, skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie
 • zajęcia eksperymentalne – Już Jan Komeński w „Wielkiej Dydaktyce” napisał, by „ludzi nauczyć czerpać wiedzę nie z książek, lecz z nieba i ziemi, z dębów i buków” ponieważ bezpośredni kontakt z naturą, fizyka i chemią od najmłodszych lat wpływa pozytywnie na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i fizyko chemicznych dzieci oraz pozwala wykształcić wrażliwość na piękno otaczającej przyrody,
 • zajęcia sensoryczne – Zajęcia wspierające rozwój sensoryczno-motoryczny poprzez twórczą i radosną zabawę. Warsztaty pomagają w rozwoju układu nerwowego, ruchowego oraz zmysłów. Towarzyszy temu wspieranie otwartości dzieci na otaczający świat, zwiększanie ich samoświadomości oraz wzbogacanie wiedzy na temat innych ludzi. Odpowiednio dobrane zajęcia przygotują dzieci do nauki w przedszkolu i szkole oraz umożliwią nauczycielowi zauważenie potencjalnych trudności. Dzieci nabywają umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb, a także ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. Zabawy integrujące uczą dzieci relacji z innymi ludźmi oraz zasad przebywania w grupie. Podczas zajęć dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, plastycznych, sensorycznych i muzycznych,
 • zajęcia szczęśliwi geniusze - Program Szczęśliwych Geniuszy jest to trening uważności i koncentracji realizowany podczas gier izabaw zespołowych. Wszystkie ćwiczenia podczas zajęć są wykonywane w grupie lub grupach. Dzieci wspólnie zdobywają umiejętności, które przyczyniają się do podwyższenia poczucia własnej wartości każdego dziecka. Podstawą realizacjiprogramu są: zdrowy rozsądek, głęboka znajomość psychologii dziecka, trening uważności Mindfulness oraz metoda wychowawcza oparta na Pozytywnej Dyscyplinie.
 • zajęcia z tenisa – Grając w tę grę najmłodsi ćwiczą koordynację, wzmacniają kondycję i rozwijają umiejętności rywalizacji. Ponadto tenis jest sportem, który można uprawiać w każdym wieku. Jest to dyscyplina, która kreuje swojego rodzaju styl bycia i daje ogromną satysfakcję z aktywnośc,
 • zajęcia z multisport – warsztaty gimnatsyczne, które rozwijają małą oraz dużą motorykę. Zawierają elementy korektywy. Pomagaja dbać o prawidłowy, fizyczny rozwój malucha. Ćwiczenia pozytywnie wpływają nie tylko na kondycję fizyczną, ale poprawiają również pracę mózgu – aktywne dzieci później lepiej radzą sobie w szkole! Sport to przede wszystkim dobra zabawa.
 • Sanford Harmony - to program wspierania rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku od 2 do 12 lat, który został stworzony przez specjalistów z dziedziny pedagogiki na Arizona State University. Edukatorzy opracowali praktyczne metody, scenariusze zajęć, historie oraz ćwiczenia, mające na celu poprawienie komunikacji i współpracy w grupie, nauczenie okazywania empatii i szacunku oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.Pomysłodawcą, a zarazem fundatorem programu Harmony SEL jest przedsiębiorca i filantrop T. Denny Sanford, którego misją jest pomoc w tworzeniu lepszego jutra. Na prośbę Sanforda w 2014 roku National University rozpoczęło dystrybucję programu w Stanach Zjednoczonych. Obecnie z programem pracuje już ponad 8 milionów dzieci. Praca z programem polega na regularnych zajęciach opartych na ciekawych historyjkach, rozmowach i zabawach w grupie z nauczycielem i w parach z rówieśnikiem.Program Harmony SEL:zapewnia prawidłowy rozwój społeczno-emocjonalny dzieci,uczy współpracy i empatii,pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami, ułatwia komunikowanie się,sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola, uczy rozwiązywania problemów i konfliktów, pomaga dzieciom nazywać emocje i radzić sobie z trudnymi uczuciami jak złość, smutek czy lęk. Założenia Programu Harmony SEL są zgodne z wieloma punktami podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zarówno zadaniami przedszkola jak i osiągnięciami dziecka na koniec wychowania przedszkolnego) obowiązującej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
 • zajęcia teatralne, kreowanie ról – podczas zajęć dzieci ćwiczą wyobraźnię, koncentrację. Dzieci uczą sie poprzez naśladownictwo. Zajęcia dostosowane są do wieku, poziomu umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb uczestników. Gwarantujemy świetną zabawę i cenne doświadczenia.
 • warsztaty tematyczne, teatrzyki, wycieczki, ciekawi goście - w ramach czesnego dzieci uczetniczą każdego tygodnia w wielorakich warsztatach tematycznych, wycieczkach poznając świat, ciekawostki naukowe, artystów, kulturę i sztukę.

Niepubliczny żłobek i prywatne Przedszkola Tequesta współpracują również ze specjalistami:

 • logopedą – zajęcia dwa razy w tygodniu,
 • pediatrą – w zależności od potrzeb przedszkola,
 • psychologiem dziecięcym – zajęcia raz w tygodniu,
 • pedagogiem specjalnym – zajęcia kilka razy w tygodniu.

W celu dodatkowego urozmaicenia czasu popołudniowego oferujemy Państwu również odpłatne zajęcia dodatkowe:

Zajęcia taneczne - w naszym przedszkolu odbywają się raz w tygodniu, prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Na zajęciach dzieci uczą się elementów tańca towarzyskiego i ludowego, układów disco oraz hip hop. Dzieci poznają również tańce charakterystyczne dla różnych regionów świata: poleczka, polonez, mazur, krakowiaka, kalinka, cha cha cha, samba, rumba i rock&roll, walc angielski, tango. Uczą się takich układów tanecznych jak: zorba, taniec kowbojski, arabski, hawajski. Dzieci ćwiczą choreografię do takich hitów jak „Daddy cool”, „Waka waka”. Dużą popularnością cieszą się układy taneczne z wykorzystaniem kolorowych pomponów. Zajęcia są atrakcyjne zarówno dla chłopców jak i dziewczynek, wszyscy znajdą coś tu dla siebie. Chłopcy uwielbiają taniec kowbojski i paso doble, dziewczynki - walc angielski. Atrakcją są również używane do tańców rekwizyty np. pompony, wachlarze, naszyjniki czy kolorowe spódnice.

Zajęcia z karate - prowadzone są w naszym przedszkolu raz w tygodniu. Kształtują one ogólną sprawność fizyczną dziecka poprzez różnego rodzaju gry i zabawy zręcznościowe. Uczą utrzymywać prawidłową postawę ciała, ćwiczą szybkość, gibkość, wytrzymałość i koordynację ruchowo-wzrokową. Przedszkolaki wdrażają się do trzymania prawidłowej pozycji ciała (prosty kręgosłup) i odpowiedniego ułożenia rąk, dłoni, nóg oraz bezpiecznego przewracania na matach. Oprócz doskonalenia przeróżnych technik tej japońskiej sztuki walki, zajęcia odgrywają wychowawczą rolę - uczą dzieci: systematyczności, cierpliwości, skupiania uwagi oraz panowania nad swoimi emocjami.

Zajęcia z robotyki - na zajęciach wykorzystujemy specjalne zestawy klocków Lego Duplo Maszyny Proste, zajęcia odbywają się w 10 osobowych grupach, prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Przedszkolaki uczą się budowania takich konstrukcji jak: wiatraczki, bączki, huśtawki i tratwy - każde zajęcie jest tematyczne. Dzieci bawiąc się klockami kształcą umiejętność pracy w grupie i samodzielnego myślenia, rozwijają wyobraźnię przestrzenną. Zdobywają wiedzę z dziedziny matematyki, fizyki i techniki. W grupach zaawansowanych wykorzystujemy inne zestawy klocków Lego WeDo, które wyposażone są w różnego rodzaju silniczki, czujniki ruchu oraz lampki. Do takich zajęć instrukcja wyświetlana jest w laptopie, co wpływa na atrakcyjność zajęć.

Zajęcia z baletu - na zajęciach dzieci poznają tajniki tańca klasycznego. Dodatkowo zajęcia wzbogacane są o techniki tańca współczesnego, aktorstwa i improwizacji, pantomimy, rytmiki, stretchingu i ćwiczeń koordynacyjnych. Każde zajęcie składa się z rozgrzewki, ćwiczeń ruchowych, kombinacji tanecznych i rozciągania. Dzięki zajęciom z baletu dzieci rozwijają swoją koordynację ruchową, wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu. W trakcie ćwiczeń osłuchują się z muzyką baletową opartą na najsłynniejszych baśniach i historiach takich jak: Dziadek do Orzechów, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Don Kichot.

Basen - adresowany jest dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia prowadzone są równolegle w dwóch grupach, których podział uzależniony jest od potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkolaki uczą się prawidłowego oddychania w wodzie, koordynacji ruchów - pracy rąk i nóg w nauce stylu grzbietowego i dowolnego np. kraula. Zajęcia uatrakcyjniają zabawy rekreacyjne oraz skoki i wślizgi do wody.

Zapraszamy wszystkie dzieci!


Skontaktuj się z nami już teraz.